Katalog odkazů P4Y

 

(aktuálně máme 4442 odkazů v 67 kategoriích) Katalog    Zpět k odkazům    Přidej odkaz   Navrhni kategorii   Náhodný odkaz   Pravidka   Kontakt  Pravidla

O Katalogu odkazů – portal4you
Katalog odkazů – portal4you je ručně tříděný český katalog českých www stránek s důrazem na kvalitu a funkčnost zařazených odkazů.

Katalog odkazů – portal4you umožňuje zaregistrovat odkaz do své databáze do příslušné podkategorie. Pomocí formuláře pro přidání odkazu zadáte svému odkazu Název stránky, URL adresu a stručný popis stránky. Nezapomeňte na vložení jména a e-mailové adresy. Následně vyberte nejvhodnější kategorii, pokud se domníváte, že v Katalogu odkazů – portal4you není vhodná kategorie pro vkládaný odkaz máte možnost navrhnout novou kategorii. Pro vyhledávání v Katalog odkazů – portal4you můžete využít vyhledávací nástroj, do kterého zadáte vhodné klíčové slovo a kliknete na Vyhledávání.


Schválení odkazu
Vložené odkazy jsou řazeny do fronty, kde čekají na schválení administrátorem. Po schválení odkazu je zobrazován v Katalogu odkazů – portal4you. V případě chybně vloženého nebo nefunkčního odkazu, bude tento při kontrole administrátorem zamítnut. Administrátor není povinen sdělovat důvody zamítnutí odkazu.


Pravidla
1. Odkaz umístěný v Katalogu odkazů – portal4you nesmí odporovat platným právním normám České republiky, mezinárodním právním normám a obecně uznávaným mravním hodnotám a etickým zásadám.
2. Odkaz s nežádoucím obsahem porušujícím tato pravidla nebude do Katalogu odkazů – portal4you vložen.
3. Vložení odkazu do Katalogu odkazů – portal4you je zdarma.
4. Název stránky odkazu musí úzce korespondovat s oficiálním názvem stránek nebo společnosti.
5. Název stránky musí být v rozsahu 3 - 20 znaků a začínat velkým písmenem, popř. číslovkou, pokud je v oficiálním názvu webových stránek, na který bude záznam odkazovat. Po prvním velkém písmenu by měla následovat písmena malá.
6. Název stránky nesmí začínat nepovolenými znaky ?, !, #, @, %, $, *, apod.
7. Povinnými položkami odkazu jsou Název stránky, URL, Stručný popis, vhodná Kategorie a kontaktní údaje, bez nichž není možné žádný záznam zaregistrovat.
8. Do pole URL musí být napsána platná (a funkční) webová stránka. Pozor, uvádějte bez http://!
9. Pole Stručný popis smysluplně popisuje obsah webových stránek a musí být v rozsahu 30 až 350 znaků, nesmí obsahovat nepřiměřené mezery a řádkování! Nesmí obsahovat adresy a kontakty a žádné superlativy týkající se ceny a kvality nabízených produktů a služeb.
10. V případě, že provozovatel uzná za vhodné změnit údaje u odkazu, může tak učinit.
11. Odkaz je nutné umístit do tematicky správné sekce a to co nejhlouběji ve struktuře kategorií! Pokud si nejste jisti, projděte si katalog.
12. Nepodaří-li se Vám nalézt vhodnou podkategorii, máte možnost navrhnout novou.Veškeré informace na těchto stránkách jsou © Katalog odkazů P4Y, kromě vyhrazených případů.

Katalog odkazů P4Y není žádným způsobem a za žádných okolností zodpovědný za uvedené informace v Katalogu odkazů. Katalog odkazů P4Y neručí za chybně nebo neúplně uveřejněné informace, pokud narazíte na nesrovnalosti u Vašeho odkazu. Pokud najdete nesrovnalosti u Vámi vloženého odkazu, prosíme kontaktujte Administrátora. Pokud to bude v našich silách chybu opravíme nebo nalezneme jiné vhodné řešení co nejdříve.


Děkujeme za používání našeho Katalogu odkazů.